Drobečková navigace

Úvod > Výtvarný obor > Hodnocení žáků

Hodnocení žáků

  • Hodnocení žáků věnujeme velkou pozornost, ale vidíme v něm spíše prostředek motivační a komunikační. Cílem hodnocení je rovněž poskytnutí zpětné vazby žákovi.
  • Hodnotíme každou aktivitu žáka, ať už ve vyučovací hodině, tak i mimo ni. Přípravu na vyučování, přístup, snahu.
  • Při hodnocení, přihlížíme k věku a osobnostním předpokladům žáka, k jeho zdravotnímu stavu, či sociálním podmínkám.
  • Hodnocení je žákům sdělováno také ústní formou, přímo ve vyučování. Mohou být použity i alternativní způsoby hodnocení motivačního charakteru (razítka, obrázky atd.) Tyto způsoby hodnocení nenahrazují klasifikaci.
  • Žáci jsou taktéž vedeni k hodnocení sebe sama.
  • Na vysvědčení můžeme využít rovněž slovního hodnocení.