Drobečková navigace

Úvod > Hudební obor > Studijní zaměření > Hra na trubku

Hra na trubku

Charakteristika předmětu:

Žák si postupně během studia osvojí základy hry na trubku, s tím související znalost nástroje, jeho hygienu, dále technické dovednosti, techniku dýchání, polohu jazyka. To vše rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy, jejich repertoárem a také s dalšími hudebními žánry. Získané znalosti a dovednosti uplatňuje v komorní hře, popřípadě v souborových seskupeních.

Nejpozději od 4. ročníku jsou k dispozici také povinně volitelné předměty, jenž plní funkci komorní hry.

Komorní hra je důležitou součástí studia hry na trubku. Napomáhá a prohlubuje rozvoj rytmického cítění, techniky, výrazu a souhry. Rozvíjí individuální dovednosti žáka ve hře duet případně trií či jiných hudebních seskupeních. Získané dovednosti lze využít k sólové hře za doprovodu jiného nástroje, nebo k souhře s jinými nástroji. Komorní hra zároveň přispívá k zatraktivnění samotného nástroje.

Povinně volitelné předměty: Soubor zobcových fléten, Skupina MIX, Sborový zpěv 

Vyučující:

Martin Schubert

Bc. Martin Kachlík, dipl. um.