Základní umělecká škola

Město Albrechtice

Základní umělecká škola Město Albrechtice
je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem

Drobečková navigace

Úvod > Přihláška > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

 

Základní umělecká škola Město Albrechtice, Tyršova 1, 79395, příspěvková organizace, IČO: 60780487, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje ZUŠ Město Albrechtice zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

  Pokud ZUŠ Město Albrechtice zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od ZUŠ Město Albrechtice informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných ZUŠ Město Albrechtice;

 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ Město Albrechtice jsou nepřesné);

 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ Město Albrechtice, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ Město Albrechtice;

   

 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ Město Albrechtice podat stížnost dozorovému orgánu

 •  Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

                                                                                                                 

Dle nařízení GDPR má naše organizace povinnost jmenovat pověřence k zajištění ochrany osobních údajů.

Funkci pověřence na ochranu osobních údajů bude v naší organizaci vykonávat společnost I3 Consultans s.r.o. s platností od 1.1.2020

 

     I3 Consultants s.r.o.,

     IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

 • telefon: +420 543 214 714
 • e-mail: info@i3c.cz
 • ID datové schránky: mazc9cz

     Zastoupená fyzickou osobou:

     Mgr. Zdeněk Novák

 • telefon: +420 777 078 427
 • e-mail: poverenec.oou@i3c.cz