Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče a rodiče > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

Základní umělecká škola Město Albrechtice, Tyršova 1, 79395, příspěvková organizace, IČO: 60780487, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

  • Osobní údaje ZUŠ Město Albrechtice zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

 Pokud ZUŠ Město Albrechtice zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od ZUŠ Město Albrechtice informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných ZUŠ Město Albrechtice;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ Město Albrechtice jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ Město Albrechtice, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ Město Albrechtice;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ Město Albrechtice podat stížnost dozorovému orgánu
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Dle nařízení GDPR má naše organizace povinnost jmenovat pověřence k zajištění ochrany osobních údajů.

Funkci pověřence na ochranu osobních údajů bude v naší organizaci vykonávat společnost Jobman, s.r.o. s platností od 1.1.2021

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.

se sídlem Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726

doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00

email: dpo@dpohotline.cz

telefon: +420 910 120 377

datová schránka: tkyd8fz