Základní umělecká škola

Město Albrechtice

Základní umělecká škola Město Albrechtice
je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem

 Přijatí žáci na školní rok 2020-2021  

 

Vážení rodiče,

Velmi rádi bychom Vám vyjádřili své velké poděkování, neboť jsme si vědomí, jak náročným obdobím v průběhu online výuky jste si společně s Vašimi dětmi procházeli. Pevně věřím, že v následujícím školním roce se budeme vídat a vzdělávat již pouze osobně v naší školičce a již nyní se na Vaše děti velmi těšíme.

Mějte spolu s nimi krásné a pohodové léto

Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice