Základní umělecká škola

Město Albrechtice

Základní umělecká škola Město Albrechtice
je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem

 

Základní umělecká škola Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace,

zastoupena ředitelem Martinem Kachlíkem,

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 

provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

Nově tedy i bez individuální výuky na ZUŠ.

 

 

 

 

Rovněž Vás chceme informovat, že na základě § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) MŠMT stanovuje odlišnost v organizaci školního roku takto:
Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako VOLNÉ DNY!