Základní umělecká škola

Město Albrechtice

Základní umělecká škola Město Albrechtice
je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem

 

Základní umělecká škola Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace,

zastoupena ředitelem Martinem Kachlíkem,

Vás informuje

Milé děti a Vážení rodiče,

máme pro Vás velmi potěšující zprávu.

Od středy 25.11.2020 výuka žáků základních uměleckých škol probíhá nadále distančně.
Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); 
u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
 V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv,
hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Nadále jsou v platnosti přísná hygienická opatření v podobě použití dezinfekce na ruce při příchodu do budovy školy, stejně jako použití jednorázových návleků na obuv a zakrytí dýchacích cest ve všech prostorách školy s výjimkou výuky zpěvu a hry na dechové nástroje.

Prostor šatny bude nadále uzavřen.

Ve třídách bude probíhat ve zvýšené míře proces větrání a ošetření nástrojů dezinfekcí. 

O konkrétní výuce a rozvrhu budete informováni svými učiteli. 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Velmi se už na Vás těšíme :-)

Vaše ZUŠ

Děkujeme za Vaši trpělivost, velice si Vaší spolupráce a přístupu vážíme.