Základní umělecká škola

Město Albrechtice

Základní umělecká škola Město Albrechtice
je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem

   Připravujeme:

ZUŠ.jpg              diplom1.jpg

                                                                                                                                                 Připravujeme okresní přehlídku mladých kytaristů dne 18.2.2020

                                                                                                                                                 Muzikanti se mohou těšit na tyto krásné diplomy :-)

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - Realizace stavby: "NAPOJENÍ NA MĚSTSKOU KANALIZACI."

„Výkon inženýrské činnosti - technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby – napojení budovy ZUŠ Město Albrechtice na městskou kanalizaci.“

 

Informace SRPZUŠ

Vážení rodiče, stejně jako v minulém školním roce se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200,-Kč (je-li v rodině více žáků, platí pouze jeden z nich). Tento příspěvek je určen na pokrytí potřeb Vašich dětí (odměny za soutěže a vystupování, cestovné, odměny absolventům, materiálně - technická podpora Vašich dětí při výuce apod.)

Prosíme o zaslání příspěvku na účet: 2700870057/2010

splatnost příspěvku do 30.11.2019

Do poznámky při platbě uveďte: jméno a příjmení dítěte - členský příspěvek

S osobními údaji bude nakládáno v souladu s GDPR.

Děkujeme :- )

Rozvrhy povinných kolektivních a povinně volitelných předmětů naleznete ZDE      

POZOR ZMĚNA!!! Výuka přípravné hudební nauky bude probíhat vždy ve středu od 13:05h