Základní umělecká škola

Město Albrechtice

Základní umělecká škola Město Albrechtice
je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem

INFORMACE K PROVOZU

 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MĚSTO ALBRECHTICE,

OD 12. DUBNA 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno mimořádné opatření v souvislosti se změnou organizace výuky na základních uměleckých školách platných od 12. dubna 2021.

 

  • je umožněna individuální prezenční výuka ve formě (jeden žák, jeden pedagogický pracovník)
  • je umožněna individuální konzultace ve formě (jeden žák, jeden pedagogický pracovník)
  • není umožněna skupinová a kolektivní výuka napříč všemi vyučovanými obory (Literárně dramatický obor, výtvarný obor, soubory, sbor, hudební nauky), výuka nadále probíhá distančně
  • PREZENČNÍ VÝUKA SÓLOVÉHO ZPĚVU, JE OD 19. dubna 2021, ZMĚNAMI V OPATŘENÍ VLÁDY POVOLENA!

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a v nezbytně nutných případech také třetím osobám.

Žáci nemusí podstupovat antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2

 Všichni zaměstnanci, žáci a doprovázející osoby žáků, mají povinnost nošení příslušné ochrany dýchacích cest (respirátory třídy FFP2, KN 95, děti do 15 let chirurgické roušky) po celou dobu svého pobytu v budově školy, včetně výuky.

 Všichni zaměstnanci, žáci a doprovázející osoby, jsou povinni dodržovat nastavená hygienická opatření k ochraně zdraví všech zúčastněných.

 

V Městě Albrechticích dne 08. 04. 2021                  Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice

Provozní a hygienické podmínky ZUŠ Město Albrechtice

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů.pdf

MO MZ opatření ve školách s 1. fází rozvolnění_dne 12. 4. 2021 do odvolání

 


Třídní koncert žáků pedagožky Denisy Strnadové, již v 17:00h

 

Gratulujeme Žanetě Juříkové k přijetí na konzervatoř!

Žaneta Juříková, z pěvecké třídy paní učitelky Jany Sedláčkové, úspěšně vykonala talentovou zkoušku na Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě, obor Sólový zpěv. Žanetce moc gratulujeme k přijetí a přejeme jí mnoho úspěchů ve studiu. Jsme na Tebe moc hrdí.

Tvoje ZUŠ Město Albrechtice

 

5697.jpg

(foto: archiv Žanety Juříkové)

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÉ NOVOROČNÍ PŘÁNÍ