Základní umělecká škola

Město Albrechtice

Základní umělecká škola Město Albrechtice
je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem

 

 

TŘÍKRÁLOVÉ NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 

 

 

Základní umělecká škola Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace,

Vás informuje

Vážení rodiče a milé děti,
v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Veškerá výuka 
na naší škole bude nadále probíhat DISTANČNĚ.
  
O dalším vývoji Vás budeme neprodleně informovat.
 
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Společně to zvládneme!