Drobečková navigace

Úvod > O škole > Naše cíle a vize

Naše cíle a vize

1_2 - Photo.jpg 1_3 - Photo.jpg

 

Primární strategické cíle rozvoje školy

 • revize Školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání
 • respektovat dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje
 • vytvářet, rozvíjet a upevňovat dobré vztahy s veřejností, zřizovatelem, partnery, ZŠ, MŠ, městským úřadem v Městě Albrechticích a s obecními úřady v obcích v celém rozsahu působnosti školy
 • být rovnocenným a respektovaným partnerem ve vzdělávací soustavě v rámci regionu
 • rozšiřovat nabídku vzdělávání o další studijní zaměření
 • plně kvalifikovaný, dále se vzdělávající tým pedagogických pracovníků
 • budovat dobré jméno a image školy
 • pečovat o svěřený majetek v roli řádného hospodáře
 • vytvářet bezpečné, přátelské, pozitivní a tvůrčí prostředí pro žáky i učitele
 • cílit na vyrovnané hospodaření
 • týmová práce v rámci tvorby a naplňování strategických cílů rozvoje školy a jejich vizí
 • Realizovat projekt přístavby multifunkčního koncertního sálu, jejíž součástí bude také výtvarný ateliér a učebna bicích nástrojů

Dílčí strategické cíle a vize školy

 • aktivně vyhledávat zdroje mimorozpočtových finančních prostředků (dotační programy z fondů EU, grantové projekty, příhraniční spolupráce)
 • získání zahraničního partnera
 • rozvíjet spolupráci se stávajícími spřátelenými školami stejného typu
 • angažovat se do kulturního dění a povědomí ve městě a celém regionu, - být nositelem a garantem kulturního života v regionu
 • nabízet oblast poznání, vzdělávání a tvůrčí rozmanitosti spoluobčanům seniorského věku v rámci „Akademie pro seniory“ prostřednictvím SRPZUŠ a ve spolupráci s městem Město Albrechtice
 • aktivním způsobem zapojovat rodiče žáků do dění a činnosti ZUŠ za pomoci SRPZUŠ
 • zvyšovat kvalitu výuky v souladu s odborným vzděláním pedagogických pracovníků
 • podpora pedagogických pracovníků v rámci DVPP
 • zvyšovat kvalitu výuky v závislosti na technickém vybavení a jeho vývoji
 • rozvíjet PR Management