Drobečková navigace

Úvod > Hudební obor > Studijní zaměření > Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu

Charakteristika předmětu:

Žák si postupně během studia osvojí základy hry na zobcovou flétnu, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy, jejich repertoárem a také s dalšími hudebními žánry. Získané znalosti a dovednosti uplatňuje v individuálně zvoleném předmětu a v souboru zobcových fléten. Od 3. ročníku I. stupně lze postupně zařadit výuku všech druhů zobcových fléten (sopraninová, altová, tenorová, basová) podle individuálních schopností, možností, dispozic a vyspělosti žáka.

Nejpozději od 4. ročníku jsou k dispozici také povinně volitelné předměty, jenž plní funkci komorní hry.

Komorní hra je důležitou součástí studia hry na zobcovou flétnu. Napomáhá a prohlubuje rozvoj rytmického cítění, techniky, výrazu a souhry. Rozvíjí individuální dovednosti žáka ve hře duet případně trií či jiných hudebních seskupeních. Získané dovednosti lze využít k sólové hře za doprovodu jiného nástroje, nebo k souhře s jinými nástroji. Komorní hra zároveň přispívá k zatraktivnění samotného nástroje.

Povinně volitelné předměty: Soubor zobcových fléten, Skupina MIX, Sborový zpěv

Vyučující:

Martin Schubert

Ing. Kamila Kramná, DiS.

Bc. Martin Kachlík, dipl. um.