Drobečková navigace

Úvod > Výtvarný obor > Charakteristika výtvarného oboru

Charakteristika výtvarného oboru

Motto: „ Pomocí výtvarného oboru utvořit lepšího člověka.“

Učíme vnímat okolní svět, vyjadřovat se výtvarně různými technikami a výrazovými prostředky, nabízíme ucelený přehled výtvarného umění.

Výuka výtvarného oboru probíhá v kolektivu jednou týdně v tříhodinovém bloku (1 vyučovací hodina - 45min.).

Hlavním cílem výtvarné tvorby je vlastní rozvoj osobnosti žáka procesem výtvarného myšlení, cítění a prožívání. Žáci pracují různými technikami (plošná a prostorová tvorba, objektová a akční tvorba). Výtvarné myšlení a cítění doprovází každou výtvarnou aktivitu. Nejde nám jen o výtvarné zadání, ale o přístup k životu, v němž hraje významnou roli tvořivost, empatie a schopnost spolupracovat a vzájemně se dorozumět. Učíme děti samostatnosti, utváření vlastního názoru a vnímání důležitosti vlastní tvorby pro osobní rozvoj.

Přípravná výtvarná výchova (PVV):

Hlavním cílem přípravné výtvarné výchovy je získat a podpořit zájem žáků o výtvarnou činnost. Hravou formou se žáci seznámí se základními technikami výtvarné tvorby, rozvíjí si tvořivost a fantazii.

Výuka se organizuje v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně.

V rámci výtvarného oboru vyučujeme dva předměty:

  • Výtvarná tvorba: praktické a tvůrčí činnosti, kresba, malba, grafika, prostorová tvorba
  • Výtvarná kultura: oblast poznávání kulturních dějin, odkazů, návazností a spojitostí spojené s výtvarnou tvorbou