Drobečková navigace

Úvod > Literárně dramatický obor > Předměty

Předměty

Dramatická průprava

Rozvíjí schopnost zúčastnit se společné hry s jednoduchými pravidly a zaměřuje se především na jednoduché pohybové a rytmické činnosti.

Dramatický projev a přednes

Tento předmět především rozvíjí fantazii a tvůrčí schopnosti žáků a umožňuje jim nalézt a naučit se používat vhodné výrazové prostředky pro jejich sdělení. Přirozeně a organicky v sobě zahrnuje celou škálu činností, které směřují ke komplexnímu harmonickému rozvoji osobnosti žáka. Vychází z přirozené dětské hry, založené na fiktivní situaci, jejíž podstatou je přeměňování sama sebe na někoho nebo něco jiného. Díky tomu se žák učí především svým přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání se zapojením těla, psychiky, rozumu i citu. Jako výchovný i vyučovací prostředek používá divadelní výrazové prostředky, které jsou pestré a rozmanité jako divadlo, které syntetizuje nesčetné prvky do výsledného uměleckého tvaru. Zahrnuje v sobě provázaně a nedělitelně pohybovou a taneční výchovu, hlasovou výchovu, komunikační techniky, literární výchovu a základy tvůrčího psaní, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, základy psychologie, sociologie, společenských věd, dějiny kultury atd. To vše samozřejmě v přiměřené míře i formě.

Předměty Dramatická průprava a Dramatický projev a přednes, se vyučují ve skupinách maximálně v počtu 10 žáků, po celou délku studia I. a II. stupně.

Jevištní praxe

Cílem tohoto předmětu je naučit žáka pracovat samostatně na tvorbě postavy a analýze textu. Případně žáky připravit na talentová přijímací řízení na uměleckých středních, vysokých i soukromých školách. Od žáků se jíž očekává nadstandardní zájem o studium a důsledná domácí příprava a s ní spojená připravenost k výuce. Důraz je klade na individuální přístup k žákovi.

Předmět Jevištní praxe je vyučován individuálně, případně ve skupině maximálně pěti žáků, povinně od 4. ročníku.