Základní umělecká škola

Město Albrechtice

Základní umělecká škola Město Albrechtice
je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem

Drobečková navigace

Úvod > Literárně dramatický obor > Předměty

Předměty

Dramatická průprava:

 - rozvíjí schopnost zúčastnit se společné hry s jednoduchými pravidly

a zaměřuje se především na jednoduché pohybové a rytmické činnosti.

Tvořivá dramatika:

 - předmět Tvořivá dramatika především rozvíjí fantazii a tvůrčí schopnosti žáků a umožňuje jim nalézt a naučit se používat vhodné výrazové prostředky pro jejich sdělení. Přirozeně a organicky v sobě zahrnuje celou škálu činností, které směřují ke komplexnímu harmonickému rozvoji osobnosti žáka. Vychází z přirozené dětské hry, založené na fiktivní situaci, jejíž podstatou je přeměňování sama sebe na někoho nebo něco jiného. Díky tomu se žák učí především svým přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání se zapojením těla, psychiky, rozumu i citu. Jako výchovný i vyučovací prostředek používá divadelní výrazové prostředky, které jsou pestré a rozmanité jako divadlo, které syntetizuje nesčetné prvky do výsledného uměleckého tvaru. Zahrnuje v sobě provázaně a nedělitelně pohybovou a taneční výchovu, hlasovou výchovu, komunikační techniky, literární výchovu a základy tvůrčího psaní, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, základy psychologie, sociologie, společenských věd, dějiny kultury atd. To vše samozřejmě v přiměřené míře i formě.

 - vyučuje se ve skupinách maximálně do 10 žáků.

 - žáci se v rámci Tvořivé dramatiky mohou podílet na společné přípravě divadelních nebo jiných projektů s žáky z jiných ročníků, což je pokládáno za souborovou praxi, kde počet žáků může být libovolný s ohledem na charakter projektu.