Drobečková navigace

Úvod > O škole > Informace o škole

Informace o škole

ZUŠ Albrechtice

Zřizovatel

Základní umělecká škola Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, je zřizována Moravskoslezským krajem

Historie

  • Ve školním roce 1951/52 byla v Městě Albrechticích založena pobočka školy, zvané Smetanův ústav hudby v Krnově. Sídlila v budově na náměstí.
  • V roce 1978 byla však budova školy srovnána se zemí a na jejím místě byl postaven moderní komplex prodejen.
  • V budově, ve které se dnes nacházíme, tedy na Tyršově ulici č. 1, sídlila dříve mateřská škola. Ta byla přemístěna do nově postavené budovy nedaleko vlakového nádraží.
  • Od školního roku 1978/79 vyučujeme v této budově, která svými ozdobnými štíty dokresluje vznešenost našeho poslání - rozdávat vědomosti o umění a šířit jeho krásu.
  • Zahájením školního roku 1991/92 byla pobočka uznána za samostatnou ZUŠ.
  • Od 1.1.1995 se ZUŠ stala samostatným právním subjektem - příspěvkovou organizací.
  • Zřizovatelem Základní umělecké školy v Městě Albrechticích je Moravskoslezský kraj.

Poloha, budova a vybavení školy

Město Albrechtice je vstupní branou do zajímavé oblasti Osoblažska a Zlatohorské vrchoviny. Je to oblast přírodních krás a současně místo, kterým prošla velice dramatická historie, jež po sobě zanechala řadu kulturních památek.

Město Albrechtice leží severozápadním směrem od Krnova v sousedství hranice s Polskem a má přibližně 3600 obyvatel včetně svých městských částí. Samotná ZUŠ se nachází u hlavní silnice spojující Krnov a česko-polskou státní hranici. Budova je obklopena velkou zahradou, jejíž dominantou je zahradní altán. Ten je využíván především pro vystoupení pod otevřeným nebem a dětem a také návštěvníkům přináší nevšední kulturní zážitky. Od roku 2005 prošla budova školy řadou dílčích úprav a rekonstrukcí. Od samotné výměny střechy, kotle, přes výměnu oken, nové fasády, sanace budovy, terénních úprav, až po rekonstrukci vnitřních prostor. Za zmínku jistě stojí zvětšení kapacity koncertního sálu na úkor nevyužitých půdních prostor, kde vznikly ještě další dvě učebny.

Od roku 2010 je škola vybavena také novou elektroinstalací a kvalitním moderním osvětlením učeben. V každé z tříd je zavedena interní telefonní linka, která slouží rovněž také jako zabezpečovací systém proti vniknutí neoprávněných osob do budovy. Škola, žáci, zaměstnanci ale i návštěvníci ZUŠ jsou dále chráněni kamerovým systémem, vně i uvnitř budovy. Všechny učebny jsou vybaveny internetovými linkami, případně je možno využít i wi-fi připojení. Vybavení školy pro účely vzdělávání žáků je na velice dobré úrovni. Počínaje nástrojovým vybavením, ale třeba i učebnou hudební nauky, jež disponuje moderní interaktivní tabulí. Na velmi vysoké úrovni je také systém ozvučení koncertního sálu, jemuž přispívá zvukotěsná prosklená stěna oddělující sál od společných prostor schodiště. Koncertní sál je nově také klimatizovaný. Také třídy pro individuální výuku jsou vybaveny speciálními dveřmi zamezující šíření zvuků.

Další místa poskytovaného vzdělávání

Kromě hlavní budovy v Městě Albrechticích má ZUŠ šest dalších míst poskytovaného vzdělávání (Osoblaha, Jindřichov, Holčovice, ZŠ Město Albrechtice a v současné době neotevřeny pobočky v Třemešné a Slezských Rudolticích, z důvodu nízkého počtu žáků z těchto obcí a ne zcela vyhovujících prostor k výuce uměleckých předmětů v ZŠ).

 

Kapacita školy, personální zabezpečení

Kapacita školy je 300 žáků, v posledních letech se průměr navštěvujících žáků pohybuje kolem 180 - 190. Ve škole působí v současnosti 15 pedagogických pracovníků, většina na částečný úvazek. Jejich průměrný věk je cca 35 let. Ve škole také pracují tři nepedagogičtí zaměstnanci.

 

Profilace školy

Škola nabízí v současnosti výuku tří uměleckých oborů, tj. hudební, výtvarný a  od školního roku 2018/2019 NOVĚ také literárně dramatický. Z důvodu nízkého zájmu a také z kapacitních důvodů není taneční obor otevřen. Škola se profiluje svou vstřícnou a rodinnou atmosférou a zejména individuálním přístupem k jednotlivci. Důkazem jsou často přátelské vztahy s rodiči žáků, kteří ne zřídka jsou také bývalými absolventy. Ve spolupráci s nimi, jsme ve formě další příležitosti založili Spolek rodičů a přátel ZUŠ. Prioritou však zůstává a nadále zůstane, utvářet a formovat kulturně vzdělanou osobnost vedenou k vlastní seberealizaci, tvůrčím projevům, rozvoji emocionální stránky, pocitům štěstí, radosti a posilování sebevědomí. Nadále realizujeme projekty na základě mezioborové spolupráce, jež patří k pilířům školního vzdělávacího programu.