Drobečková navigace

Úvod > Hudební obor > Charakteristika hudebního oboru

Charakteristika hudebního oboru

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného, pravidelného a systematického učení si osvojit základní, praktické a teoretické znalostí a dovednosti a využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných oblastí:

  • Hra na vybraný nástroj ze škály nabízených studijních zaměření včetně sólového zpěvu.
  • Hudební teorie, neboli Nauky o hudbě.

Od 4. ročníku je povinnost navštěvovat také povinně volitelný předmět v rámci komorní hry.