Drobečková navigace

Úvod > Hudební obor > Studijní zaměření > Hra na keyboard

Hra na keyboard

Charakteristika předmětu:

Elektrické klávesové nástroje se rovnocenným způsobem řadí do skupiny klávesových nástrojů poskytujících široké spektrum interpretačních možností vzhledem k proměně přístupů ke zvukové tvorbě a neustálého vývoje hudebních nástrojů. Při výuce hry na EKN si žáci osvojují základy klavírní hry, musí však zvládnout nástroj i po stránce technické. EKN žákovi nabízí mnoho možností využití akustických a syntetických zvuků a rytmických doprovodů mnoha žánrů. Výrazně rozšiřuje znalosti o nástrojích a rytmických stylech a podporuje také žákovy dovednosti skladatelské, improvizační a aranžérské. Výuka hry na EKN je vhodná pro žáky všech věkových kategorií.

Nejpozději od 4. ročníku jsou k dispozici také povinně volitelné předměty, jenž plní funkci komorní hry.

Komorní hra je důležitou součástí studia hry na klávesové nástroje. Napomáhá a prohlubuje rozvoj rytmického cítění, techniky, výrazu a souhry. Je to práce více žáků, která je učí toleranci a respektu vůči ostatním spoluhráčům. Rozvíjí individuální dovednosti žáka ve hře s vícero nástroji či větších hudebních seskupeních. Žák si může zvolit buď čtyřruční hru, být korepetitorem a doprovázet jiné nástroje, nebo se může stát členem stálého souboru či komorního tělesa. Komorní hra zároveň přispívá k zatraktivnění samotného nástroje.

Povinně volitelné předměty: Komorní hra na klavír, Soubor zobcových fléten, Skupina MIX, Sborový zpěv 

Vyučující:

Denisa Strnadová, DiS.

Jana Polková, DiS.

Bc. Denisa Štěchová

Simona Martikanová, DiS.

Daniel Nosek, dipl. um.