Drobečková navigace

Úvod > Hudební obor > Studijní zaměření > Hra na bicí nástroje

Hra na bicí nástroje

Charakteristika:

Bicí nástroje, zvané též perkuse, jsou pravděpodobně nejstarší a také nejobsáhlejší skupinou hudebních nástrojů. Bicí nástroje mají hluboko zakořeněnou tradici v hudbě primitivních národů, ale také v hudbě klasické, moderní, populární, jazzové atd. Jsou nedílnou součástí všech hudebních těles. Žák hry na bicí nástroje je soustavně veden k rytmickému cítění, ke hře různých stylů a žánrů, k souhře s jinými nástroji s čímž je spjato jeho případné uplatnění v amatérských kapelách různého zaměření. Základním pilířem výuky hry na bicí nástroje se na naší škole stává malý buben a bicí souprava.

Nejpozději od 4. ročníku jsou k dispozici také povinně volitelné předměty, jenž plní funkci komorní hry.

Komorní hra je důležitou součástí studia hry na bicí nástroje. Napomáhá a prohlubuje rozvoj rytmického cítění, techniky, výrazu a souhry. Rozvíjí individuální dovednosti žáka ve hře duet případně trií či jiných hudebních seskupeních. Získané dovednosti lze využít k sólové hře za doprovodu jiného nástroje, nebo k souhře s jinými nástroji. Komorní hra zároveň přispívá k zatraktivnění samotného nástroje.

Povinně volitelné předměty: Soubor zobcových fléten, Skupina MIX, Sborový zpěv 

Vyučující:

Martin Schubert

Bc. Martin Kachlík, dipl. um.