Drobečková navigace

Úvod > Hudební obor > Studijní zaměření > Hra na violoncello

Hra na violoncello

Charakteristika:

Stejně jako u jiných hudebních nástrojů se i při výuce na violoncello děti učí základním návykům jako je: správné a uvolněné držení těla a nástroje, postavení rukou, koordinace pohybů obou rukou, spojení mezi čtením notového zápisu a orientací na hmatníku nástroje. Žáci si rozvíjejí přirozené hudební cítění, smysl pro intonaci, rytmus, hudební výraz a přirozený hudební projev. Dochází také k rozvoji jemné motoriky, hudební paměti a paměti vůbec. Již od malička se učí systematické přípravě do výuky, samostatnosti při cvičení a zodpovědnosti za přípravu skladeb a jejich prezentaci na veřejnosti. Učí se souhře s jinými nástroji, což podporuje smysl pro spolupráci s ostatními.

Seznamují se s nástrojovou literaturou a mají přehled o jednotlivých slohových obdobích. Pěstují si smysl pro kultivovaný projev, estetiku a rozvíjí si celkový kulturní přehled.

Nejpozději od 4. ročníku jsou k dispozici také povinně volitelné předměty, jenž plní funkci komorní hry.

Komorní hra je důležitou součástí studia hry na violoncello. Napomáhá a prohlubuje rozvoj rytmického cítění, techniky, výrazu a souhry. Rozvíjí individuální dovednosti žáka ve hře duet případně trií či jiných hudebních seskupeních. Získané dovednosti lze využít k sólové hře za doprovodu jiného nástroje, nebo k souhře s jinými nástroji. Komorní hra zároveň přispívá k zatraktivnění samotného nástroje.

Povinně volitelné předměty: Soubor zobcových fléten, Skupina MIX, Sborový zpěv 

Vyučující:

Petr Meca

Jana Sedláčková